INVENTARISATIE  

CONTCEPTONTWIKKELING  

E-BOOKS  

BLUEPRINTS  

CONCEPTONTWERP


GUIDELINES

PVE'S & BESTEKKEN

VOORZIENINGENPLAN

TENDERING

PROJECTBEGELEIDING

INVENTARISATIE

Heeft u een wens, droom, een strategisch doel of een verplichting? Wij vertalen uw initiatief naar heldere punten om uw prille project handen en voeten te geven. In gesprek met u en de betrokkenen brengen wij, op basis van onze kennis, kunde en kunst, de behoeften in kaart. Eenmaal omgezet in realistische ambities vormen zij het vetrekpunt voor dynamische trajecten en bieden zij grip op toekomstige ontwikkelingen.

CONCEPTONTWIKKELING

Een goed ontwerp is gericht op de gebruikers, niet de techniek die dat mogelijk maakt. Daarom focussen wij ons op het totaalplaatje om maximale engagement bij stakeholders, klanten, gasten en overige betrokkenen te genereren. Om draagvlak te creëren, zetten wij ambities om in visies en oplossingen die ertoe doen. Uw prille project komt hierdoor tot leven, waardoor het enthousiast zal worden onthaald.

E-BOOKS

E-Books zijn interactieve communicatiemiddelen om uw concept pakkend over te brengen. Aan de hand van boeiende verhaallijnen worden lezers meegenomen in uw idee/visie/zienswijze. Zo wordt bijvoorbeeld een bezoek aan uw nieuwe of hernieuwde situatie door de ‘belevingsbril’ van lezer beschreven en gevisualiseerd. Een realistische ‘klantreis’ dat als doeltreffend instrument een bijdrage levert aan het overtuigen van mensen.

BLUEPRINTS

Een Blueprint is een dynamisch kerndocument waarin de belangrijkste gegevens en kenmerken van uw project worden opgenomen. Het bevat informatie over de (technische) voorzieningen, het gebruik, de ontwerpuitgangspunten, de prestatie-eisen, de functionele werking en instellingen en administratieve- en revisiegegevens. Het vormt de onderlegger van uw project. De bron voor het PvE en/of bestek.

CONCEPTONTWERP

Sector X ontwerpt technische oplossingen op conceptueel niveau. Middels schema’s en specificaties wordt de beoogde principewerking inzichtelijk gemaakt voor leveranciers. Het voorkomt het overlappingen en misinterpretaties en biedt het grip op uw wensen en eisen. Het geeft kaders aan en laat appels met appels vergelijken, waardoor u kunt vertrouwen op de juiste invulling van uw behoeften.

GUIDELINES

Dit document informeert interieur-, verlichting, E&W installatie-, audiovisuele-, IT- en overige ontwerpers over de fysieke invulling van ruimtes. Bij videovergaderen mogen bijvoorbeeld (licht)ornamenten het zicht niet belemmeren, moet tegenlicht worden tegengegaan, moet de akoestiek van de ruimte een goede spraakverstaanbaarheid waarborgen en moeten aansluitpunten op de juiste posities worden aangebracht.

PVE's & BESTEKKEN

Het Programma van Eisen verwoordt de algemene functionele eisen, wensen en randvoorwaarden van een project. Het geeft de richting en de kaders aan van de beoogde technische oplossing. Het Bestek is specifieker. Zaken als specificaties, maten en gewichten en principe werkingen worden hierin nader belicht. Beide documenten kunnen tijdens het aanschafproces worden ingezet.

VOORZIENINGENPLAN

Voorkom meerwerk door de inzet van een voorzieningenplan, zodat zaken als bekabeling, kabelwegen, aansluitpunten en stopcontacten, van bijvoorbeeld audiovisuele apparatuur, worden meegenomen in de werkzaamheden van de installateur. Maar al te vaak worden deze voorzieningen (te laat) separaat aangebracht, wat onnodig extra kosten met zich meebrengt omdat hierin niet was voorzien.

TENDERING

Sector X begeleidt u bij het uitnodigen van leveranciers een bieding te doen. Ontvangen offertes beoordelen wij op aspecten als visie, aanpak, prijs, kwaliteit, flexibiliteit, service en toekomstbestendigheid. In gevallen waarbij diverse systemen, zonder beperkingen, naadloos samen moeten gaan werken, beoordelen wij de interoperabiliteit. Een toets of ‘Proof-Of-Concept’ vormt hierbij een doorslaggevend instrument.

PROJECTBEGELEIDING

Om grip te houden op de voortgang van het project kunnen wij gedurende het gehele traject erop toezien dat alles conform uw wensen en eisen wordt gerealiseerd. In complexe situaties, waarvoor regie nodig is om diverse systemen van verschillende leverancier te integreren, zorgen wij voor het samenbrengen van de juiste informatie om de koppelingen mogelijk te maken zodat het alle installaties gaan werken als één geheel.

MAATWERK

Ieder project is uniek in aard en omvang en niet hoeft altijd zwaar te worden opgetuigd. Ons overzicht van onze diensten en oplossingen toont de breedte en diepte van ons aanbod, maar hoeft niet als een vast omlijnt programma worden afgenomen. Het draait immers om u en niet om ons. Ons multidisciplinaire programma kan flexibel worden ingezet en exact worden afgestemd op uw behoeften.

Sector X | Postbus 115, 2800 AC, GOUDA | 0182 -700677 | info@sector-x.nl